Jste zde: Úvod >> Ekologie >> Separace
3892 Počet vybraných kazet

SEPARACE V DRUHOTNÉ SUROVINY

Ne všechny kazety jsou vhodné k renovaci, ani zde však nejsme bezmocní. Další zatím nepříliš využívanou metodou zužitkování prázdných obalů od tonerových a inkoustových náplní je separace jejich částí v druhotné suroviny, nejčastěji kovy a plasty.

Obecně slýchaným zdůvodněním „proti“ bývá klasické „nevyplatí se mi to“. Ano, umístění na skládkách či ve spalovnách je levnější. A jednodušší. Běžně se setkáváme i s „odložením“ větších objemů v zemích třetího světa bez ohledu na ekologii a jakékoli zákony.

Nicméně v době snižujících se celosvětových zásob surovin a rostoucího důrazu na využívání obnovitelných zdrojů se toto chování zdá být nepochopitelným. Konečně i této oblasti si začínají všímat společnosti, zabývající se zpracováním druhotných surovin, a především v zahraničí se již realizují projekty zaměřené na efektivní zpracování této komodity za pomoci důmyslných strojních zařízení. Použité výrobky se tak díky nim znova a znova uplatňují v běžném životě a snižují tlak na nové suroviny.

A právě zde spatřujeme prostor pro náš příspěvek. Chceme se zasadit o to, aby společnosti zapojené do celosvětového programu Close the Loop měly co nejvíce práce, tedy aby se co největší podíl prázdných obalů místo odložení na skládkách dostal zpět do oběhu. My totiž věříme, že „Má to smysl“!

Zjistěte více o projektu „Má to smysl“!