Jste zde: Úvod >> Pro školy
3892 Počet vybraných kazet

PRO ŠKOLY

Objednání odvozu můžete uskutečnit na níže uvedených kontaktech:

Má to smysl

(organizátor Office Gate s.r.o.)

Letohradská 755/50
170 00 Praha 7
Tel.: 244 913 573, 603 262 078

E-mail:
info@matosmysl.cz
info@officegate.cz

 

Web:
www.matosmysl.cz
www.officegate.cz

Ode dne objednání plný box odvezeme nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Na těchto kontaktech si můžete objednat i přistavení boxu nového – platí pro nová sběrná místa. Při vyzvednutí plného boxu je tento okamžitě nahrazen novým, prázdným.

Proč je zapojení škol pro projekt „Má to smysl“ prioritou?

Školy jsou místem setkávání mnoha lidí: dětí, pedagogů i rodičů. Důvodem je také fakt, že jak jsme již deklarovali na jiných místech, základním rysem projektu je právě zapojení dětí. A tak byly školy logickou volbou. Ať už dítě přinese jedinou kazetu z domácí tiskárny či sesbírá obaly ze zaměstnání svých rodičů, každý příspěvek se počítá.

 

Motivace pro školy

  • získání dalších finančních prostředků, které by se jinak, no ano, doslova „povalovaly“ na skládkách, a jejich investice do školních pomůcek, vybavení, kultury apod.
  • výchovný aspekt – mladá generace se seznámí s další komoditou, kterou je možné opětovně využívat, a naučí se myslet ekologicky
  • aktivnější zapojení rodičů do činnosti školy s jasným, viditelným přínosem pro školu a potažmo i pro jejich potomky
  • zapojení se do charitativních příspěvků bez nutnosti vynaložení vlastních finančních zdrojů

Na konci každého školního roku budou tři školy, které nasbíraly nejvíce využitelných kazet, odměněny. Těšit se mohou na následující ceny:

 

1. místo – jakékoli výrobky v hodnotě 3000,- kč z nabídky našeho partnera www.mefisto2000.cz

2. místo – jakékoli výrobky v hodnotě 2000,- kč z nabídky našeho partnera www.mefisto2000.cz

3. místo –  jakékoli výrobky v hodnotě 1000,- kč z nabídky našeho partnera www.mefisto2000.cz