Jste zde: Úvod >> Podporujeme
3892 Počet vybraných kazet

PODPORUJEME

Hledáme nové potencionální příjemce naší pomoci. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

Nejlépe z oblasti podpory dětí a rodin, jelikož si uvědomujeme, že jedině zdravý dětský vývoj a stabilní funkčnost rodin může naší zemi zajistit dobrou ekonomickou a sociální prosperitu.

Posláním projektu „Má to smysl“ je v prvé řadě podpora neziskových organizací. A protože si myslíme, že aby byla pomoc skutečně efektivní, musí být trvalá, uzavřeli jsme partnerství se dvěma konkrétními organizacemi, na jejichž konto získané finance poputují. Při výběru jsme ocenili především široký záběr aktivit a ne nevýznamnou roli hrála také osobní doporučení.

Od roku 2014 podporujeme Integrační centrum Praha zaměřující se na smysluplnou pomoc migrantům, kteží u nás skutečně chtějí žít a pracovat.

 http://www.icpraha.com/

V roce 2014 jsme poskytli první podporu projektu Baby Office. Velmi se nám líbilo a stále líbí nasazení všech lidí, kteří přinášejí nové směry do spojení práce a výchovy dětí.

http://www.babyoffice.cz/

Na tomto místě bychom rádi poděkovali také společnosti Váš Makléř.CZ s.r.o., jejíž majitel, Mgr. Richard Voděrka, MBA úzce spolupracuje se společností Mellow a.s. Bez jeho přičinění a sponzoringu by celý projekt pravděpodobně zůstal pouhou vizí.

 

Komu ještě chceme pomáhat?

 

Školy

Ano, školy pomohou nám, my zase jim. Rádi bychom ukázali, že vedle starého papíru i jiné komodity disponují potenciálem dalšího využití. Chtěli bychom, aby mladá generace, která se narodila do spotřebního světa, pochopila, že tento konzumní způsob života není dlouhodobě udržitelný a není proto možné myslet pouze krátkodobě a jen ve vlastní prospěch. Školy tak kromě cesty k vylepšení své finanční situace získají nástroj, jímž namísto teoretizování ukážou svým žákům spojitost mezi ekologií a ekonomikou názorně, v praxi. Navíc jim dají příležitost se zapojit a zjistit, že „Má to smysl“!

Ekologie

Již zmíněný ekologický rozměr projektu „Má to smysl“ spočívá v redukci ukládání prázdných tiskových kazet do směsných odpadů, snížení kontaminace půdy tonerovým práškem, který je jen těžko odbourávatelným ropným produktem, a umožnění jejich renovace a opětovného navrácení zpět ke spotřebiteli. Ani kazety nevhodné pro renovaci ale neskončí v odpadu, předáme je přímo společnostem, které se zabývají separací a znovuvyužitím jejich materiálu k výrobě nových produktů.

V rámci edukativní činnosti děti, dospělé i firmy seznámíme se skutečností, že třídění odpadu nemusí končit u plastových lahví, papíru, skla a nápojových obalů. Naopak, i další komodity je možné znovu využít a snížit tím spotřebu rychle se ztenčujících zásob surovin, nalézajících se v útrobách naší planety.

Zaměstnanost

Prázdné obaly předáme výrobcům renovovaných tonerových a inkoustových kazet v naší republice, které často trápí nedostatek této komodity coby suroviny a nemohou tak plně vyhovět požadavkům svých klientů. Ti pak musí tyto výrobky kupovat od firem, dovážejících je „přes půl světa“. Podporou výhradně českých firem tak chceme přispět k udržení zaměstnanosti a stability průmyslového rozvoje.

Ekovýrobky