Jste zde: Úvod >> O projektu
3892 Počet vybraných kazet

O PROJEKTU MÁ TO SMYSL

Průběžné pořadí škol s největším počtem odevzdaných kazet.

1. Základní škola a Mateřská škola Nučice  
2. Základní škola Kunratice
3. Základní škola Jakutská
4. Michael - Soukromá střední škola reklamní tvorby, s. r. o.
5. Střední škola - Waldorfské lyceum

Trochu netradiční slovo organizátora aneb Jak to všechno vlastně začalo

Cesta k myšlence

V únoru roku 2011 za mnou přišel můj tehdy osmiletý syn s úpěnlivou prosbou, zda bych mu pomohl nashromáždit co největší množství papíru, které by mohl odevzdat do kontejneru připraveného před jeho školou. Základní škola v Šeberově totiž v rámci projektu „Adopce na dálku“ finančně podporuje vzdělání indického chlapce. Přiznám se, že jsem se zastyděl, jako „typicky“ se zajímající otec jsem totiž o této aktivitě do té doby nevěděl vůbec nic.

Pomoc jsem samozřejmě neodmítl, naopak, s chutí jsem zavzpomínal na dobu svého dětství, kdy jsem také papír sbíral a předháněl se se spolužáky, „kdo přinese víc“. Vzhledem k poměrně krátké době se nám ale bohužel nepodařilo shromáždit nějaké závratné množství (přece jen průběžně zásobujeme veřejně rozmístěné kontejnery). A právě to velké zklamání v očích mého syna, že nemůže pro indického chlapce udělat víc, stálo velkým dílem za zrodem tohoto projektu ...

Zamyslel jsem se nad tím, jakým dalším způsobem by děti mohly aktivně podpořit charitativní projekty a naučit se tak pomáhat lidem, kteří to potřebují. Jak je přesvědčit, že volný čas se dá trávit smysluplně, ve prospěch druhých, a zároveň naučit vážit si možností, kterých se jim dostává a které zdaleka nejsou pro všechny děti na světě samozřejmostí. Na principu sbírání papíru se mi líbilo, že zapojit se může úplně každý a že je tato aktivita v konečném důsledku prospěšná jak pro toho, komu je výtěžek určen, tak pro děti, které se zapojí do „něčeho většího“.


První kroky

Protože podnikáme ve výpočetní technice a přidružených oborech, pojali jsme to po svém: začali jsme hledat možnosti, jak by právě naše společnost mohla být nápomocna. Zprvu to nebylo vůbec jednoduché, nicméně zapálení nepolevilo a brzy se dostavily zajímavé nápady. První jiskrou byla vzpomínka na návštěvu německého obchodního partnera, společnosti TOREG GmbH, v roce 2000. Její majitel, Volkmar Gubsch (nyní Dr. Mäder) se v té době podílel na projektu sběru prázdných tonerových a inkoustových kazet za aktivní pomoci německých škol. Výtěžek z takto nashromážděných kazet pak putoval na podporu projektu Kinderdorf (SOS Dětské vesničky).

To bylo ono. Neváhali jsme a pustili se do realizace obdobného projektu i v Čechách. Tenkrát nám však chybělo dostatečné nadšení pro jeho šíření a co je hlavní: přístup mnoha firem a institucí vůči našemu snažení byl v té době poměrně skeptický. Charitativní činnost se zdála být doménou především velkých nadací a projekty malých firem nebyly brány zcela vážně. A tak naše snaha postupně utichla ...

Současnost aneb Tentokrát to nevzdáme!

S postupem léta se z myšlenek mých i mých osobních a obchodních přátel začaly stávat hmatatelné body pro znovuzrození projektu „Má to smysl“. Nechtěli jsme ale dovolit další neúspěch, a tak jsme se rozhodli co nejvíce motivovat samotné školy, které by si výtěžky z této komodity mohly finančně přilepšit, propojit charitativní ráz projektu s ekologickým aspektem a v neposlední řadě též pomoci rozvíjet zaměstnanost nejen v našem oboru. A protože jsem odjakživa optimista, věřím, že se nám to podaří!

Zapojit se je snadné a „Má to smysl“

Jak to tedy celé funguje? Princip projektu je velmi jednoduchý a přitom efektivní.
Školy umístí ve svých prostorách sběrné boxy a motivují žáky k ukládání prázdných obalů od tonerových a inkoustových kazet. Za ně jim bude následně vyplacena příslušná finanční částka a  s takto získanými finančními prostředky smí každá škola naložit dle svého vlastního uvážení.

Z každé tiskové kazety budeme pravidelně přispívat 1 Kč Občanskému sdružení „Máme otevřeno?“ a „Nadačnímu fondu Pepina“.

Seznam vhodných obalů naleznete na našich webových stránkách. Nicméně i obaly, které nebudou vhodné k opětovnému využití, necháme ekologicky zlikvidovat na místech k tomu určených. Žádné tak neskončí ve směsném odpadu či na černých skládkách, ale dostanou se na ta správná místa, kde mohou být dále zpracovány jako druhotné suroviny.

Vedle ekologického a charitativního aspektu má projekt „Má to smysl“ i svůj sociální rozměr: sběrem této výrobní komodity, jejím zpracováním a souvisejícími aktivitami chceme podpořit poptávku po pracovních silách, podílejících se na přepravě zboží a zaměstnaných ve výrobních závodech na renovaci tiskových kazet a dalších napojených odvětvích.


Pomozte nám pomáhat!

Našim cílem je ukázat, že nahodilá pomoc je chvályhodná, nicméně trvalá se ukazuje být efektivnější a přitom nemusí pro nikoho z nás znamenat téměř žádné finanční zatížení. Věřím, že zapojení se do „něčeho většího“ v mnohých z nás vyvolá pocit sounáležitosti a soudržnosti o to více, že žijeme v  době zdeformovaných morálních hodnot, nedostatku osobní mezilidské komunikace a soustředěnosti na vlastní prospěch.

Proto pojďme udělat něco smysluplného, s trvalým prospěchem pro všechny zúčastněné. Vytvořme společně tým úspěšně spolupracujících lidí, firem a institucí a pomáhejme!


Děkuji srdečně vám všem, kteří jste se do projektu již zapojili či v budoucnu zapojíte.

Za organizátora projektu „Má to smysl“

Petr Vejlupek, jednatel Office Gate s.r.o. (dříve IT Broker s.r.o.)

 

K 1.12.2011 jsme umístili první sběrný box a postupně umisťujeme další.

Nechcete-li čekat, až Vás oslovíme, můžete tak učinit sami na kontaktech uvedených v záložce.

Děkujeme!