Jste zde: Úvod >> Novinky >> Vývoj projektu
3892 Počet vybraných kazet

NOVINKY

Červenec 2012

Vývoj projektu

Činnost s rozvojem projektu a následných i nepříjemných zkušeností mi nedovolily, abych si je nechal jen pro sebe a proto se zde o ně s vámi chci podělit.

Když jsme projekt minulý rok začali vyvíjet a představili jsem jej ještě před oficiálním spuštěním na obchodních prezentacích, na vzorku škol a institucí, byl přijat s velkým nadšením. To pro nás byla velká hnací síla k tomu, abychom ho skutečně zrealizovali.

V únoru 2012 jsme jej oficiálně spustili včetně zveřejnění projektových webových stránek a začali ho veřejně šířit mezi školy a společnosti. A zde nastalo poněkud pro nás neočekávané první zklamání, ke kterému jsme se samozřejmě postavili čelem, ale nicméně zkušenost přesně vystihuje naše české myšlení.

Naše zklamání pramenilo z často negativních a někdy až agresivních reakcí ředitelů či zástupců škol, kdy smysl a cíl projektu zůstaly u některých naprosto nepochopené a nebyl nám dán ani prostor, abychom mohli jeho přednosti vysvětlit. Jelikož projekt má za cíl přinést do škol další finanční prostředky, zvýšit ekologickou povědomost ohledně další využitelné komodity u dětí, snížit zátěž životního prostředí a ještě podpořit české výrobce, zůstal nám z některých reakcí rozum „stát“. Některé školy si informace alespoň vyslechly, ale zůstaly absolutně neaktivní – někdy i s dovětkem, že to stejně nemá smysl. Jak ovšem ukazují první svozy plných boxů a zahraniční letité zkušenosti, tak to smysl má!

Nemohu si pomoci, ale cosi je s naším myšlením špatně. Pravděpodobně obavy z toho, aby to dotyčné nestálo mnoho úsilí, aby se někdo neměl příliš dobře nebo aby tím nebyli pošpiněni či dokonce okradeni a nebo se nemuseli k něčemu vázat. A nebo je za tím nechuť a lenost vyzkoušet něco nového, co by jen mohlo přinést starosti navíc?

Na druhou stranu jsem rád, že je zde alespoň menšina zdravě smýšlejících lidí, kteří se s námi do fungování projektu aktivně zapojili a těm všem patří náš velký dík, mimo jiné zejména malým neziskovým organizacím, ze kterých se stali aktivní „sběrači“ a přilepšují jak sobě tak i celému okolí.

A proto, jste-li organizace soukromá,  státní či nezisková a nebo rodič od dítěte, které navštěvuje základní či střední školu, neváhejte se k nám přidat. Za každou pomoc spojenou s rozšířením projektu mezi školy a firmy Vám budeme velmi vděčni a uveřejníme Vás na našich stránkách. A jak jsem zmínil, v konečném důsledku pomůžete udržet v chodu celý řetěz na sobě navazujících pracovních činností a přispějete určitou měrou k lepšímu fungování české ekonomiky a rovnoměrnějšímu rozložení finančních prostředků ve společnosti.

Všem Vám moc děkuji za dosavadní podporu

Petr Vejlupek, jednatel společnosti Office Gate s.r.o. jako organizátor projektu Má to smysl<< zpět na novinky